शाही सरकार को पालामा गठित भष्ट्राचार शाही आयोग को ज्यादती छानबिन गर्न गठित पुनराबेदन अदालत का न्यायाधिस माधव प्रसाद ओझा आयोग ले आज बिहान आफ्नो प्रतिबेदन सरकार लाइ बुझाएको छ ।सो प्रतिबदन ले तत्कालीन आयोग आफै ले भष्ट्राचार गरेको हुदा सो आयोग का अध्यक्ष भक्त बहादुर् कोइराला लगायत सबै सदस्य लाइ कारबाही गर्न सिफारीस गरेको बुझिएको छ ।
प्रधानमन्त्री गीरीजा प्रसाद कोइराला ले सो प्रतिबदेन बुझ्दै प्रतिबदेन आबस्यक अध्धययन गरी कार्यान्वयन गरीने प्रतिबदध्ता ब्यक्त गर्नु भएको छ ।

Advertisements