माओबादीहरुको सभाको कारण सुनसान बनेको काठमाडौं का सडक हरु
23.jpg
जमल बाट रत्नपार्क जाने सडक

11.jpg
जमल बाट राजदरबार जाने सडक

फोटो :- नेपाल डायरी

Advertisements