नेपाल डायरी— बैकक काम को ब्यस्तताले गरदा ब्लग अपडेट गर्न पाएको छैन । शायद भोली देखी गर्छु होला । Advertisements

नेपाल डायरी— बैकक काम को ब्यस्तताले गरदा ब्लग अपडेट गर्न पाएको छैन । शायद भोली देखी गर्छु होला ।