क्रमश

पत्रपत्रिका तथा प्रकाशन सम्बन्धी –

– कुनै पत्रपत्रिका/ रेडियो टेलिविज़न , अन लाइन मिडिया , वा अन्य कुनै माद्यम बाट प्रकाशित वा प्रसारित सामाग्री को बिसाया लाइ लिएर उक्त प्रकासन वा प्रसारण बंद गर्न पाइने छैन

– सेटेलाइट रेडियो लाइ पनी रेडियो को मान्यता दिनु पर्छ .
– अन लाइन रेडियो , टी वि वा अन्य प्रसारण लाइ पनी पत्रकारिता को परिभाषा भित्र राख्नु पर्छ

महिला सम्बन्धी हक :

अब उपरान्त राज्य ले सिर्जना गर्ने रोजगारी को प्रत्येक दरबंदी को ५० प्रतिसत महिला को लागी आरक्षन गर्नु पर्छ .

सम्पति माँ छोरा छोरी /लोग्ने स्वास्नी दुबै को बराबर हक लाग्नु पर्छ

शिक्षा सम्बन्धी हक

– राज्य ले प्रदान गर्ने जून सुकै तहको शिक्षा निसुल्क हुनु पर्छ

क्रमश

Advertisements