फ्री तिबेट मुभमेन्ट दबाउन चाइना द्वारा ब्यापक तयारी . तिब्बत मा प्रदर्सन गर्न प्रतिबन्ध
स्रोत :- फ्री तिब्बत / जॉन जी /संजवेई ली

free Tibet
free tibet

free Tibetfree tibbet

Advertisements