भारत उत्तरान्चल को धर्मशाला र देल्लिको अरुण नगर ( तिब्बती कैम्प ) मा देखिने फी तिब्बत का नारा तथा पोस्टर हरु .

फ्री तिब्बत मुवमेन्ट

फोटो :- फ्री तिब्बत

Advertisements