होलीको सुभकामना

हैप्पी होलि

जोगिरा स…र ….र.. र …………

बसंतपुर मा होली

लौ खा लोला………….” 12-fianl

होलीको सुभकामना


लौ खा लोला………….

होलीको सुभकामना

holi Nepaldiary

होलीको सुभकामना

ल हेर ईन को हात मा पनी...................

<img src="https://nepaldiary.files.wordpress.com/2009/03/31.jpg" alt="ल हेर ईन को हात मा पनी.

होली का सबै फोटो नेपाली डायरी द्वारा खिचीएका हुन . पुर्ब अनुमति लिएर मात्र पुन प्रयोग गर्नु होला .

Advertisements