तराई मा आज होली

लौ साथि टाउकै बाट खन्याऊ जती पानि खन्याउन मन लाग्छ ………….

लौ साथि टाउकै  बाट खन्याऊ जती पानि खन्याउन मन लाग्छ .............

लौ साथि टाउकै  बाट खन्याऊ जती पानि खन्याउन मन लाग्छ .............

होली को फोटो खिच्दै एक पर्यटक
होली रे  होली

होली का सबै फोटो नेपाली डायरी द्वारा खिचीएका हुन . पुर्ब अनुमति लिएर मात्र पुन प्रयोग गर्नु होला .

Advertisements