स्रोत : आजको कान्तिपुर

हरे दैब!! , कर्म को  फल :

स्रोत : yahoo news

याहू न्यूज़

अब शाही चर्खा आश्रम खोल…………..
( ज्ञानेन्द्र शाह , थाहा पायौ ……..राजा बाट प्रजा हूदा कस्तो हुदो रहेछ . अनी भुइमा [कारपेत] मा बस्न पनी आउदो रहेछ त … त्या पनी अ……. अ……… थाहा पाए , हुन्छ हुन्छ नै त भन्यौ होला नि हैन ? )

अस्ति ताका सगरमाथा टेलिविज़न मा एउटा समाचार सुनेको थिए .. ज्ञानेन्द्र शाह कि आमा रत्न पशुपति को सेतो सत्तल गएर बस्ने रे भन्ने , ( सायदा आफ्नो पापको प्रायस्चित यै जुनी मा गर्न होला)

आज कान्तिपुर मा अझ ज्ञानेन्द्र शाह चर्खा चलाएको फोटो देख्दा चै लाग्यो ……….

यिनले पनी धेरै नेपाली को रगतमा होली खेलेको प्रायश्चित गर्न होला सायद ………… चर्खा आश्रम खोलेर गाँधी को अहिम्शा को प्रचार गर्न लाग्या जस्ता छन . …. सायद भगबान को डरा त यिन्लाई पनी कशो नहोला
त ? कही पुण्य गर्न पाए सायदा यामराजको मन मा दया पलाउदों हो ????????

Advertisements