ट्यागहरु

, ,


आखिर सुद को आसिर्बाद ले काम गर्‍यो !

sud ra maakune

Advertisements