फोटो : नागरिक न्युज
foram

foram 2

फोरम मा फोराफोर ! कस्ले कस्को टाउको फोर्ला त ? (धेरै…)