ट्यागहरु

, , ,


फेस बुक मा फोटोग्राफी को अनेक रुप देखी पछी मैले पनि मेरो क्यामरा मा पहिलो पटक बिभिन्न प्रयोग गरे हेरेको छु तलका फोटो हरुमा ।

tihar ko foto
छत् बाट देखिएको दीपावलीको बत्ती ।

tihar ko foto 2
छत् बाट देखिएको दीपावलीको बत्ती ।
tihar ko foto 3
कौसिमा बलेको एउटा मैन बत्ती ।
tihar ko foto 4

मेरो घर को कौशी बाट देखिएको अर्को घर को कौसिमा बलेको लामो विजुली बत्ती ।

Advertisements