ट्यागहरु

, , ,


आन्दोलन को दोस्रो दिन पोखरा

फोटो :- कृष्णसेन अन लाइन

Advertisements