फोटो ब्लग

धेरै दिन भो ब्लग नलेखेको । यस पाला एउटा सोनी क्यामरा किनियो । नयाँ क्यामरा ले खिचेका केही फोटो हरु ।
Advertisements