राणा लाइ कार्बाही

अपडेट बिहान ११.०० बजे सैनीक मुख्यालयले आज जनाए अनुसार निजलाइ थप कारबाहीको लागी रक्षा मन्त्रालय लाइ पत्राचार गरिएको छ । सेनाको सहायक रथीलाइ पदमुक्त गर्ने अधिकार प्रधानसेनापतीलाइ…… Read more “राणा लाइ कार्बाही”