भारतीय ज्यादतिविरुद्ध अनलाइन प्रदर्शन/Global Day of Action Against Indian Aggression in Nepal

भारतीय हस्तक्षेप बिरुद्ध को अनलाइन प्रदर्शन को अन्तिम फोटो । हामीलाई नेपालडायरी हेरेर कमेन्ट पठाउने र ब्यानर पठाउने सबै लाई धन्यवाद । by Rajesh KC/Nagarik news बिदेशी…… Read more “भारतीय ज्यादतिविरुद्ध अनलाइन प्रदर्शन/Global Day of Action Against Indian Aggression in Nepal”