असार १५ को रोपाइ हेर्न भक्तपुर जादा खिचेका केही फोटो हरु ।

barmani ko mandira

च्यामासिङ नजिकै को बर्मनी को मन्दिर (धेरै…)